neurologická ambulancia

+421 910 390 633

Vladimir Shustrov

Lekár-neurológ

Špecializovaná neurologická ambulancia pre dospelých

Piešťany, Slovakia

Neurologická ambulancia sa špecializuje na neurologické ochorenia: bolesti chrbta, chronické bolesti hlavy (migrény), porúch pohyblivosti, ochorenia periférnych nervov a svalov, záchvatové a neurodegeneratívne ochorenia.

Poskytujeme špecializovanú a dispenzárnu neurologickú starostlivosť pre dospelých.

Liečba bolesti pomocou mobilizačnej a manipulačnej terapii (Myoskeletálna medicína)

Infúzna liečba

Nemáme s DÔVEROU podpísanú zmluvu! Iba √ VšZP a √ Union ZP

Telefonicky sa môžete objednať v pracovných dňoch v čase ordinačných hodín na čísle +421 910 390 633

Objednať sa  môžete  na určitý dátum a na určitú hodinu. Vyšetrenie sa nevykonáva na počkanie, je potrebné sa na vyšetrenie objednať.

K prvému vyšetreniu je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu (alebo výpis z dokumentácie) + výmenný lístok na vyšetrenie.

Prijímame nových pacientov.

V roku 1993 som nastúpil na štúdium na Jaroslavskú štátnu medicínsku univerzitu v Rusku, ktorú som v roku 1999 úspešne ukončil. V tom istom roku som bol prijatý do Mestskej nemocnici rýchlej zdravotnej pomoci (Murmansk, Rusko) ako lekár v špecializovanom odbore neurológia.

 

V roku 2000 z dôvodu ukončenia špecializačného štúdia som bol preložený na funkciu lekár-neurológ pre poskytovanie celodennej pomoci na neurologickom oddelení pre chorých s poruchami mozgovo-krvného obehu.

 

Na neurologickom oddelení som pracoval ďalších 10 rokov, počas ktorých v roku 2007 mi bola udelená kvalifikácia druhého stupňa v špecializácii neurológia.

 

V rokoch 2010-2013 som pôsobil ako lekár-neurológ na terapeutickom oddelení ďalšieho medicínskeho zaradenia - Murmanský klinický komplex federálneho štátneho úradu.

 

V roku 2011 som absolvoval polročný kurz mobilizačnej a manipulačnej terapii (Myoskeletálna medicína) v Petrohrade na lekárskej univerzite. Odvtedy sa zaoberám touto metódou.

 

V roku 2013 som sa presťahoval na Slovensko do Piešťan, kde som pracoval v ADELI Medical center ako lekár-neurológ.   

Ordinačné hodiny

Vážení pacienti,
k dispozícii som Vám v čase ordinačných hodín.
Mimo ordinačných hodín telefonické informácie  neposkytujem.
Neprítomnosť, ako aj informácie o  zastupujúcom lekárovi, budú jasne uvedené na úvodnej stránke.

 

 

 


Otvárame

Prestávka na obed

Zatvárame

Pondelok

8.00

12.00-13.00

17.00

Utorok

8.00

12.00-13.00

17.00

Streda

8.00

12.00-13.00

17.00

Štvrtok

8.00

12.00-13.00

17.00

Piatok

8.00

12.00-13.00

17.00

V sobotu a v nedeľu  neordinujeme.
Termín na odber krvi/ infúzie, si  je potrebné dohodnúť  vopred. Objednať sa môžete osobne, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 910 390 633 v čase ordinačných hodín.

Kontakt

Špecializovaná neurologická ambulancia
Vladimir Shustrov
IČO 53 133 838
DIČ 1123520739
Winterová 41/1745, 92101, Piestany


Pre imobilných pacientov  pri vchode do budovy je zdvíhacia plošina a výťah vnútri.


Oznamy

od 1 augusta 2022 ordinujeme na novej adrese:

Winterová 41 ( Villa Alexander oproti nemocnici), 1 posch.
Pre imobilných pacientov  pri vchode do budovy je zdvíhacia plošina a výťah vnútri.

 

od 1. septembra 2020 pracujeme s Union poisťovňou

od 1. októbra 2020 pracujeme s VšZP.


 

 

Poisťovňa:   X DÔVERA ZP [24]  •    VšZP [25]  •   Union ZP [27]

 

 

Dovolenka do 9.1.2023

 

 

 

 

Cenník pre samoplatcov

Výkon

Cena

Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie výsledkov vyšetrení,  diagnostický záver,  liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia -vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy, ak vyšetrenie  trvá dlhšie ako 30 minút.

50,00 €

Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp.anamnéza od poslednej  kontroly), popis subjektívnych obtiaží, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, vypísanie správy, záver,  vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou  výkonu, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút.

55,00 €

Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta

20,00 €

Mobilizujúce ošetrenie chrbtice alebo jedného kĺbu, alebo viacerých kĺbov končatín pomocou techniky na mäkkých častiach, za každé ošetrenie.

55,00 €

Zhodnotenie rtg. dokumentácie, ak nie je vykonané pracoviskom RTG.

10,00 €

Rada po telefóne

5,00 €

Výkon

Cena

Návšteva (v pracovnom čase)

100,00 €

Lekárske potvrdenie

10,00 €

Predpis receptu ak nie je súčasťou vyšetrenia

1,00 €

Vystavenie návrhu   na    kúpeľnú starostlivosť

50,00 €

Injekcia  intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna.

7,00 €

Injekcia intravenózna

10,00 €

Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút

15,00 €

Infúzia  intravenózna  v  trvaní  viac  ako 30 minú vrátane výmeny infúznych fliaš

22,00 €

Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií (B-mód a PW-Doppler) na žiadosť pacienta

15,00 €

Aplikácia BTX

60  € za 1 čast